Řezivo

 

 ŘEZIVO 
 Hranol 10/10 5m     ks      400,00        330,60   
 Hranol 10/10 4m     ks    320,00        264,50   
 Prkna sámovaná 2,5cm tloušťka  3m,4m     m3      5 300,00     4 380,20   
 Fošna tl. 5 cm / šířka 25 cm, délka 4 m     ks      430,00        355,40   
 Fošna tl. 5 cm/ šíka 20 délka 4 m    ks   360,00      297,50
 Fošna tl. 5 cm/ šířka 17,5 délka 4 m    ks   280,00      231,40
 Střešní lať 3,5/5cm impregnovaná  4,1  m      13,00         10,75   
 Střešní lať 4/6cm  5,1  m      20,50         16,95   
 Práh dřevěný š.10cm/60cm     ks      75,00         62,00   
 Práh dřevěný š.10cm/70cm     ks      80,00         66,15   
 Práh dřevěný š.10cm/80cm     ks      95,00         78,55   
 Práh dřevěný š.10cm/90cm     ks      105,00         86,80   
 Práh dřevěný š.10cm/125cm     ks      180,00        148,80   
 Práh dřevěný š.10cm/145cm     ks      215,00        177,70   
 Práh dřevěný š.15cm/60cm     ks      120,00         99,20   
 Práh dřevěný š.15cm/70cm     ks      130,00        107,45   
 Práh dřevěný š.15cm/80cm     ks      145,00        119,85   
 Práh dřevěný š.15cm/90cm     ks      155,00        128,10   
 Práh dřevěný š.15cm/125cm     ks      300,00        247,95   
 Práh dřevěný š.15cm/145cm     ks      330,00        272,75