Dodací podmínky

Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího: www.jimar.cz

3. a) Termín a dodání zboží

Doba dodání zboží je závislá na naskladnění zboží, zákazník zpravidla najde údaje o možnostech dodání zboží přímo u konkrétního zboží.

3. b) Doprava

Zákazníkovi je zboží předáno v některé z našich poboček, anebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. c) Cena za dopravu

Cena dopravy je uvedena na webových stránkách www.jimar.cz, a je pevně stanovena.

3. d) Převzetí dodávky

Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.